Kontakt

Det 19. slavistmøtet arrangeres av Nordisk slavistforbund.

Lokal organisasjonskomité: 

Ingunn Lunde, UiB, Formann i Nordisk og Norsk slavistforbund

Martin Paulsen, UiB, suppleant i Norsk slavistforbund

Margje Post, UiB, kasserer i Norsk slavistforbund

Kåre Johan Mjør, UCRS

Brita Lotsberg Bryn, UiB

 

Institutt for fremmedspråk
Universitetet i Bergen
Postboks 7805
N – 5020 Bergen
 

Kontaktskjema