Påmelding

Foredrag/panel

Man kan melde seg på med enkeltforedrag (20 min + 10 min diskusjon) eller panel. Et panel består normalt av tre foredrag à 20 min, en ordstyrer og en kommentator. Et panel får tilsammen 1,5 time til disposisjon, kommentatoren får 10 minutter, mens de resterende 20 min reserveres for åpen diskusjon. Kommentatoren bør ha lest panelistenes foredrag/foredragsutkast på forhånd.

Organisasjonskomitéen kan vurdere å sette sammen enkeltforedrag til egnede paneler, i samarbeid med foredragsholderne.

En deltager som holder enkeltforedrag/panelforedrag kan i tillegg fungere som ordstyrer eller kommentator i et (annet) panel, men kan ikke holde to foredrag på konferansen.

Melder man seg på med enkeltforedrag, trenger vi navn, epost, universitet/by, foredragstittel og sammendrag (300 ord). Enkeltforedragene blir satt sammen i seksjoner.

Melder man seg på med et panel, trenger vi navn (på den panelansvarlige/kontaktperson), universitet/by, paneltittel; i sammendragsfeltet gir man en kort beskrivelse av panelet, samt navn, epost, universitet/by, foredragstittel og sammendrag (300 ord) for hvert av panelforedragene. Angi også hvem som skal være ordstyrer og kommentator (med epost og universitet/by).

Konferansespråk

Konferansespråk er dansk, norsk, svensk, engelsk og slaviske språk.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist med foredrag/panel er 1. februar 2013.

Konferanseavgift

650 NOK, ekskursjon 350 NOK.

Påmeldingsskjema