Rundskriv

Rundskriv 3 – juni 2013. Rundskriv 3 inneholder  informasjon om program, reise og andre praktiske opplysninger.

Circular 3 – June 2013.  Circular 3 includes  information on the programme, travel and other practical issues.

Rundskriv 2 — januar 2013. Rundskriv 2 inneholder oppdatert informasjon om påmelding, program, reise, losji, priser og konfearanseavgift.

Rundskriv 1 — september 2012. Rundskriv 1 inneholder praktisk informasjon om påmelding, program, reise, losji og konferanseavgift.

Information letter in English